NEBEZPEČENSTVO ĽUDOM, ŽIVOTNÉMU PROSTREDIU, KLÍME A PLANÉTE Z CHOVU ZVIERAT

08.11.2012 16:53

Vplyv konzumácie mäsa na životné prostredie

vegetarian-vegan.cz/view.php?cisloclanku=2008020001

Kontakt

Matice Slovenskej 14
971 01 Prievidza
Tel. na VEGFOOD
0918467670
SvetVeganov@gmail.com